Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks alle zorg die besteed is aan (de samenstelling van) deze website aanvaardt Denim Plus geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website. Als iemand meent recht te hebben op de inhoud van deze website, dan vragen we hen vriendelijk contact met ons op te nemen.

Het is niet toegestaan gegevens van deze site over te nemen, te kopiëren, anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Denim Plus.

Copyright © 2018 Denim Plus.  / Website: ckxwebdesign.nl  / Disclaimer